maart 2022 - Jaarbeurs
Energie / 08 februari 2021

Grotere bedrijven: ‘COVID-19 pandemie vergroot noodzaak tot verduurzaming’

Met name grote bedrijven (250 – 1.000 medewerkers) zien door de pandemie van het COVID-19 virus een sterkere noodzaak tot verduurzaming dan kort voor de crisis. 79% meldt dat deze noodzaak is gestegen. Een derde heeft al geïnvesteerd in duurzame energie. Ondervraagde bedrijven melden vooral voor een beter milieu te investeren in verduurzaming, maar ook met het oog op kostenbesparingen. Tegelijkertijd willen zij de toekomst van hun bedrijf veiligstellen.

Dit blijkt uit onderzoek van ING onder honderden bedrijven. “In deze tijd die vooral om corona draait is juist duurzaamheid voor bedrijven belangrijker geworden”, zegt Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING. “Dat is heel duidelijk gebleken doordat we het onderzoek twee keer hebben gedaan: vlak voor de crisis, naar aanleiding van het Klimaatakkoord, en nu een jaar later. Bij de eerste meting bleek al dat bedrijven verduurzamen noodzakelijk vonden en bovendien dat het bedrijfsleven daarbij het voortouw moest nemen. We hebben onlangs het onderzoek herhaald om de invloed van corona te zien op de verduurzamingsplannen. Wat blijkt: ruim de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven is dit zelfs ruim twee derde.”

59% van de bedrijven geeft aan veel bezig te zijn met verduurzamen. Onder grootbedrijven ligt dit percentage zelfs op 74%. In veel gevallen gaat het hierbij om relatief makkelijk door te voeren maatregelen. Denk hierbij aan energiebesparingen, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, besparen van water en het gebruik van duurzame energie. Steeds meer bedrijven zetten daarnaast in op het reduceren van hun CO2-uitstoot; 29% van de bedrijven is hiermee bezig waar dit percentage eerder nog op 26% lag. De ontwikkeling van duurzame producten en productiemethoden (15% naar 18%) en circulair produceren (12% naar 16%) zijn eveneens veelvoorkomende maatregelen.

Grootbedrijven versnellen investeringen

Als we kijken naar de investeringsplannen van bedrijven is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen het grootbedrijven en middelgrote bedrijven. Zo blijkt uit cijfers van ING dat een derde van de middelgrote bedrijven investeringsplannen in verduurzaming heeft uitgesteld. Van de grootbedrijven heeft een derde deze plannen juist versneld. Naar verwachting zijn de investeringskosten gelijk aan ongeveer 15% van de omzet, wat iets meer is dan een jaar geleden. Een duurzame herstart na het versoepelen van de coronamaatregelen krijgt bij grootbedrijven (62%) vaker een hoge of zeer hoge prioriteit dan bij middelgrote bedrijven (50%).

Annemein Kolk: “We zien duidelijk dat het grootbedrijf gedurende corona vaart is gaan maken met verduurzaming, terwijl het mkb juist wat inhield. Dat is goed te begrijpen omdat men het afgelopen jaar en ook nu vooral gericht is op overleven in de crisis. Dat maakt het des te belangrijker om straks bij economisch herstel te kiezen voor duurzame investeringen.”

Milieu is belangrijkste drijfveer

Het milieu is de belangrijkste drijfveer voor bedrijven voor duurzaam ondernemen, gevolgd door kostenbesparingen en het voorkomen van verspilling. Van de grootbedrijven noemt 55% de duurzame impact belangrijker dan winstmaximalisatie, terwijl dit bij middelgrote bedrijven 43% is. Bedrijven zetten verduurzaming steeds vaker in als onderscheidende factor. Zo melden bedrijven dat hun klanten (43%) en medewerkers (31%) het belangrijk vinden te kiezen voor een duurzame onderneming. Ook zien bedrijven nieuwe marktkansen (32%) en nieuwe kennis (29%) ontstaan door verduurzaming.

“Steeds meer grote bedrijven geven aan te verduurzamen om zich te onderscheiden en om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen”, zegt Annemein Kolk. “Ze noemen ook allerlei bedrijfseconomische voordelen die duurzaam ondernemen hen oplevert, zoals voorrang bij opdrachten, een beter bedrijfsmodel en een hogere marge.”

Eigen middelen blijft belangrijkste financiering

Investeringen in verduurzaming vragen om nieuwe technologieën, tijd en externe financiering. Verduurzaming is in 2020 significant vaker gefinancierd via bankfinancieringen en vanuit subsidies, blijkt uit cijfers van ING. Eigen middelen worden echter nog steeds het vaakst ingezet. De meeste bedrijven gaan uit van een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar op duurzame investeringen.

De meeste bedrijven kiezen ervoor investeringen in verduurzaming te verrekenen met hun marge. Bijna de helft denkt echter dat hun klanten bereid zijn om deze extra kosten te betalen.

Klimaatakkoord

Bedrijven zijn ook gevraagd naar het Klimaatakkoord. Net als vorig jaar staat de meerderheid van de bedrijven positief tegenover het Klimaatakkoord. Wel denkt de helft van de respondenten dat de doelstellingen uit het akkoord niet gehaald worden. Ook hierbij is een verschil zichtbaar tussen grootbedrijven en kleinere organisaties; grootbedrijven zijn optimistischer dan middelgrote bedrijven over het halen van de klimaatdoelstellingen. Ook grootbedrijven noemen het Klimaatakkoord echter ambitieus.

Auteur: Wouter Hoeffnagel

Deel dit artikel

Meer nieuws

Recycling MDF en HDF-platen mogelijk met innovatieve technologie

(productnews)
MDF- en HDF-vezelplaten hebben meerdere toepassingen in de meubelindustrie en bouwsector. Ze worden ook gebruikt voor de...
MDF- en HDF-vezelplaten hebben meerdere toepassingen in de meubelindustrie en bouwsector. Ze worden ook gebruikt voor de productie van laminaatvloeren. Recycling gebeurt doorgaans niet. Het merendeel ervan wordt verbrand aan...
Algemeen / 18-10-2021
Lees meer

Amerikaanse staalfabriek draait nagenoeg volledig op zonne-energie

(productnews)
Een staalfabriek in het Amerikaanse Colorado draait voortaan in belangrijke mate op zonne-energie. De Pueblo fabriek van...
Een staalfabriek in het Amerikaanse Colorado draait voortaan in belangrijke mate op zonne-energie. De Pueblo fabriek van EVRAZ North America is hiermee naar eigen zeggen de eerste staalfabriek ter wereld...
Energie / 18-10-2021
Lees meer

Toyota Mirai rijdt 1.360 kilometer op één tank waterstof

Toyota Mirai rijdt 1.360 kilometer op één tank waterstof

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 18-10-2021
(productnews)
Toyota vestigt met zijn waterstof-aangedreven Mirai een nieuw wereldrecord. Tijdens een recordpoging in de Verenigde Staten...
Toyota vestigt met zijn waterstof-aangedreven Mirai een nieuw wereldrecord. Tijdens een recordpoging in de Verenigde Staten legde een Mirai een afstand van maar liefst 1.360 kilometer af op één tank...
Automotive / 18-10-2021
Lees meer

SmartBrick maakt kademonitoring kosteneffectief en schaalbaar

SmartBrick maakt kademonitoring kosteneffectief en schaalbaar

(PARTNER NIEUWS)
High tech / 15-10-2021
(productnews)
De eerste SmartBricks van Althen zijn op dinsdag 12 oktober geplaatst op de locatie Proefbelasting Overamstel. SmartBrick is...
De eerste SmartBricks van Althen zijn op dinsdag 12 oktober geplaatst op de locatie Proefbelasting Overamstel. SmartBrick is ontstaan vanuit een innovatiecompetitie van de Gemeente Amsterdam, waar het in twee...
High tech / 15-10-2021
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven