Zorgen om aangekondigde bezuinigingen praktijkleren

Leesduur: +/- 2 min.
Het is een veelgehoord probleem bij technische bedrijven: het steeds schrijnender wordende tekort aan goed technisch personeel. Nu het kabinet bezuinigingen heeft aangekondigd op het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), maken verschillende organisaties zich zorgen dat dit probleem nog groter wordt.

Voor 2018 heeft het kabinet al een bezuiniging aangekondigd op de subsidie voor praktijkleren van zeven miljoen en nu wil ze daar blijkbaar nog verder op korten. Ook FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, doet bericht van de bezuinigingen die eraan zitten te komen. Zij beschouwt bbl als de succesvolste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren en volwassen.

Groei volledig teniet gedaan

Volgens SBB, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, zouden de bezuinigingen desastreuze gevolgen hebben. "Eén op de vijf leerbanen zal door extra bezuinigingen verdwijnen", zo schrijft de organisatie in een persbericht. "Leerbedrijven geven aan dat zij dan maar liefst 40.000 leerbanen minder kunnen aanbieden. Na jaren van krimp was het aantal leerbanen juist door de inzet van beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen, onder meer door het door de overheid gesteunde leerbanenoffensief, weer aan het toenemen. Die groei wordt met een forse bezuiniging volledig teniet gedaan. Terwijl de leerbanen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden."

Leven lang verschil

SBB waarschuwt dat het kabinet met de voorgenomen extra bezuiniging het leven van veel jongeren negatief kan beïnvloeden. “Voor bbl-studenten dreigt het gevaar dat ze geen leerbaan kunnen vinden voor hun opleiding. Scholen kunnen als gevolg hiervan de bbl-opleidingen niet starten, terwijl de arbeidsmarkt sterke behoefte heeft aan deze opgeleide vakmensen. Een relatief klein bedrag van de subsidie voor het leerbedrijf, kan voor veel jongeren en volwassen een leven lang verschil maken”, zegt Ton Heerts, duovoorzitter van SBB.

Vooral mkb hard geraakt

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter SBB en bestuursvoorzitter van FME, ziet daarnaast de negatieve gevolgen voor het voor de economie zo belangrijke midden- en kleinbedrijf: “Door de bezuiniging zullen tienduizenden leerbanen verdwijnen, waarmee vooral het mkb hard wordt geraakt. Voor het mkb zijn de hoge begeleidingsinvesteringen niet op te brengen bij het wegvallen van de subsidie.”

SBB roept het kabinet op om niet nog verder op de subsidieregeling praktijkleren te bezuinigen en de geruchten daarover snel in de kiem te smoren.
 

Bron: SBB

Foto: Techniekbeeldbank

Geef jouw mening

Bij je reactie wordt je achternaam niet getoond