maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 23 september 2019

Opgelet bij agentuurovereenkomst: gevolgen bij opzegging

Producten van uw maakindustrie op de markt brengen met behulp van zelfstandige verkopers, zonder een arbeidsrechtelijke relatie? Het sluiten van een agentuurovereenkomst kan in dat geval een geschikte optie zijn voor uw maakbedrijf.

De agentuurovereenkomst ziet op een duurzame relatie tussen partijen, waarbij de ene partij (handelsagent) zich bindt om voor de andere partij (principaal) producten op de markt te verkopen. Belangrijk is dat bij een agentuurovereenkomst de handelsagent op naam en voor rekening van de principaal overeenkomsten sluit, zonder dat sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie tussen partijen.

De wijze van opzegging bij een agentuurovereenkomst hangt af van de duur van de overeenkomst. Indien de overeenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan en er door partijen geen verdere contractuele afspraken zijn vastgelegd over de wijze van opzegging, geldt in beginsel de wettelijke opzegtermijn. Mochten er wél afspraken zijn gemaakt, dan gelden alsnog wettelijke vereisten waar partijen niet contractueel van kunnen afwijken.

Wanneer een geschil uiteindelijk leidt tot een civiele procedure zal de rechter bij de beoordeling van een rechtsgeldige opzegging ook alle omstandigheden van het specifieke geval meenemen in de beoordeling. Zo kunnen de ‘vagere’ begrippen redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat er een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, een zwaarwegende grond moet bestaan of dat er recht op schadevergoeding bestaat.

Hoe zit het precies op het moment dat de agentuurovereenkomst rechtsgeldig wordt opgezegd? In dat geval kan de principaal alsnog een vergoeding verschuldigd zijn, namelijk een klantenvergoeding (goodwill) gebaseerd op het voordeel dat de principaal zal halen uit de door de handelsagent binnengehaalde klanten en de door de handelsagent gesloten overeenkomsten. Een dergelijke vergoeding moet na de beëindiging in beginsel binnen maximaal één jaar worden opgeëist en zal niet hoger zijn dan dat van de beloning van één jaar.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Acht EU-lidstaten willen Euro 7-uitstooteisen afzwakken

Acht EU-lidstaten willen Euro 7-uitstooteisen afzwakken

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 30-05-2023
(productnews)
Acht lidstaten van de Europese Unie (EU) keren zich tegen de Euro 7-uitstooteisen die de Europese Commissie wil invoeren. De...
Acht lidstaten van de Europese Unie (EU) keren zich tegen de Euro 7-uitstooteisen die de Europese Commissie wil invoeren. De landen willen de norm afzwakken en stellen dat deze een...
Automotive / 30-05-2023
Lees meer

TU/e en NXP gaan samenwerken aan nieuwe technologie voor draadloze communicatie

(productnews)
TU/e en NXP Semiconductors ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst. Hiermee hebben de partijen hun ambitie...
TU/e en NXP Semiconductors ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst. Hiermee hebben de partijen hun ambitie uitgesproken om samen een nieuwe, grensverleggende generatie technologie te ontwikkelen voor draadloze communicatie. Dit zal gebeuren...
High tech / 29-05-2023
Lees meer

Thuismonitoring bij chronisch hartfalen halveert aantal ziekenhuisopnames

(productnews)
Een op afstand uitleesbare sensor in de longslagader kan voor patiënten met chronisch hartfalen uitkomst bieden. De sensor...
Een op afstand uitleesbare sensor in de longslagader kan voor patiënten met chronisch hartfalen uitkomst bieden. De sensor kan het aantal ziekenhuisopnames van patiënten halveren. Ook verbetert de levenskwaliteit van...
Medisch & Zorg / 29-05-2023
Lees meer

AI-modellen moeten oncologische zorg persoonlijker maken

AI-modellen moeten oncologische zorg persoonlijker maken

(PARTNER NIEUWS)
Medisch & Zorg / 24-05-2023
(productnews)
Info Support gaat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunen bij het uitvoeren van...
Info Support gaat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek naar en het ontwikkelen van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). De AI-modellen moeten de zorg...
Medisch & Zorg / 24-05-2023
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven