maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 11 oktober 2018

Hoe kunnen we kennis van toeleveranciers maakindustrie beter benutten?

Als toeleverancier aan de maakindustrie vind ik het uiteraard interessant om te volgen in wat voor soort installaties onze producten terecht komen en welke eindgebruikers deze processystemen uiteindelijk toepassen. Een mooi voorbeeld is een kaas-pasteur voor de zuivelindustrie. Laatst is er weer één opgeleverd die is uitgerust met CIP-reinigbare monsternamekranen uit ons assortiment.

In een pasteur vindt een hittebehandeling plaats waardoor ziekteverwekkende bacteriën en het grootste deel van de schadelijke bacteriën worden gedood. Een proces waarbij je uiteraard voor 100% op de uitslag van je productmonsters moet kunnen vertrouwen. En dat kan ook, mits de monsternamekranen op de juiste manier worden toegepast en gereinigd.

Monsternamevraagstuk
Hier kom je wat mij betreft op het punt dat onze rol als leverancier verder gaat dan sec het leveren van procesonderdelen. Ik zal uitleggen wat ik bedoel aan de hand van een voorbeeld. Mijn collega Anne Marijke Zwarts, specialist in monsternametechnologie, komt nog wel eens in contact met zuivelbedrijven die op zoek zijn naar de leverancier van de monsternamekranen in hun productiesystemen omdat ze een technische vraag hebben. 

Neem bijvoorbeeld het bemonsteren van de luchttoevoer in een zuivelproces. Deze lucht wordt gebruikt om tanks onder druk te zetten en te legen. Als de analyse van de monsters onverwachte uitslagen oplevert, vraagt men Anne Marijke hoe hier het beste een verbetertraject kan worden ingezet. Punt is dat de werking van de monsternamekranen dan wel in orde is, maar dat er onduidelijkheden zijn over het reinigen van de kranen met CIP (Cleaning In Place) of SIP (Sterilization In Place). Anne Marijke geeft hierover dan gerichte trainingen en advies.

Specialisten
Dit is een monsternamevoorbeeld, maar ook bij andere technische disciplines zien wij de kennisvraag toenemen. De vergrijzing binnen de industrie speelt hierbij zeker een rol. Toeleveranciers aan de maakindustrie hebben veel specialistische kennis in huis die  eindgebruikers van pas kan komen. Vandaar dat wij steeds vaker de handen ineen slaan met betrokken partijen en seminars organiseren over een specifiek thema binnen een bepaalde branche. Tijdens zo’n training gaan we echt de diepte in, we zijn tenslotte met vakgenoten onder elkaar. Vaak zijn er specialisten uit het buitenland aanwezig om presentaties te houden.

Verantwoordelijk
Omdat het voor alle betrokken partijen (toeleveranciers aan maakindustrie, de machinebouwer zelf, de eindgebruiker van de installatie en uiteindelijk de consument) van belang is dat installaties optimaal en veilig in gebruik zijn, draait het volgens mij om samenwerken en kennis delen. De toegevoegde waarde die leveranciers van technische procesonderdelen hierbij kunnen bieden, is groter dan men misschien denkt. Ook de technische handelsbedrijven zelf realiseren zich niet altijd hoeveel kennis er in de organisatie aanwezig is. Nog lang niet alle specialisten zijn zover dat ze voor een groep gaan staan en hun kennis delen. Maar als we het technische kennisniveau in de Nederlandse industrie hoog willen houden, moeten wij toeleveranciers zeker onze verantwoordelijkheid nemen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 16-07-2024
(productnews)
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is...
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is inmiddels bijna 28,9 miljoen euro toegekend. Daarmee is nog slechts 2%...
Automotive / 16-07-2024
Lees meer

Subsidie voor HySUCCES: onderzoek naar sociaaleconomische impact van waterstof

(productnews)
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro...
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro toegekend gekregen van wetenschapsfinancier NWO. Om de transitie naar een waterstofeconomie te faciliteren...
Algemeen / 16-07-2024
Lees meer

Smart Manufacturing Group groeit door overnames van The Grain en PROPOS!

(productnews)
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend...
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend Nederland en België. Een groep met focus primair gericht op deindustrie....
High tech / 16-07-2024
Lees meer

Nieuwe elektrolyser wekt zelf zonne-energie op voor groene waterstof

(productnews)
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te...
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te produceren. Het gaat om een volledig losstaande unit, waarin alle benodigde componenten...
Energie / 16-07-2024
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven