maart 2022 - Jaarbeurs
Het event voor slimme maakoplossingen

Kilometer lang kunstmuseum verrijst uit meer

 

Het Japanse Junya.ishigami+associates realiseerd onlangs een buitengewoon bouwproject van 1 kilometer lang in China. Het gebouw, dat de naam Zaishui Art Museum draagt, ligt in een kunstmatig meer en laat op verschillende punten zelfs water door. 

Beton en glas

Het Zaishui Art Museum werd gebouwd als onderdeel van een ontwikkelingsproject in Rizhao, provincie Shandong, en beslaat het grootste deel van de lengte van het kunstmatige meer. Het licht gebogen gebouw bestaat voornamelijk uit staalgewapend beton en glas. In sommige gebieden kan dit glas bij geschikt weer worden geopend om een briesje binnen te laten, terwijl in andere gebieden de lagere delen van de glaspanelen, onder de waterlijn, openingen hebben om het water naar binnen te laten stromen. 

Het interieur van het kunstmuseum doet ook dienst als tentoonstellingsruimte en winkelcentrum. Momenteel is er een chocoladetentoonstelling en enkele verwante kunstwerken, maar het is zo ontworpen dat de inhoud in de toekomst gemakkelijk kan worden veranderd. Er is ook een bezoekerscentrum in de buurt met een groen dak en meerdere paden die toegang bieden tot het omringende landschap. 

Natuurlijke omgeving

In de nieuwe natuurlijke omgeving ervaart de bezoeker een landschap waarin de scène binnen overgaat in die van buiten. Als je binnen rondloopt, vind je op sommige ruime plekken voor exposities en op andere plekken versmalt de grond en wordt deze omringd door een grote watervlakte. 

De bovenzijde van het gebouw is golvend. Op sommige plekken is het plafond hoog, waardoor er overvloedig licht binnenvalt en het omringende landschap zichtbaar wordt. Op andere plekken is het platfond lager en reflecteert het water en licht.

China heeft veel verbazingwekkende musea en het Zaishui Art Museum sluit zich aan bij opmerkelijke voorbeelden zoals het Shanghai Astronomy Museum, het Chengdu Science Fiction Museum en het Hainan Science and Technology Museum.