maart 2022 - Jaarbeurs
Het event voor slimme maakoplossingen

Nieuwe master TU/e gericht op snijvlak AI en advanced engineering

De TU Eindhoven (TU/e) zal dit najaar een nieuwe masteropleiding aanbieden. Deze is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in nieuwe systemen op het snijvlak van AI en advanced engineering. De nieuwe master combineert de expertise van zeven verschillende afdelingen.

De master heet voluit Artificial Intelligence and Engineering Systems (AI&ES). Accreditatie van het programma ervan, is onlangs goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De Artificial Intelligence and Engineering Systems -master is hiermee de tweede volwaardige AI-master aan de TU/e. Het past in de ambitie van de TU/e om de AI-engineer van morgen op te leiden.

AI-methoden en technieken

De nieuwe master is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het bestuderen en onderzoeken van AI-methoden en techniek. Dit met als doel nieuwe producten te ontwikkelen in een breed scala aan toepassingen. Denk aan robotica, slimme steden en gezondheid maar ook aan mobiliteit en energie.

Interessant voor bedrijfsleven

Marion Matters is vice-decaan van de faculteit Electrical Engineering en een van de mensen achter de nieuwe master. Hij is erg tevreden met de accreditatie door de NVAO. “Het toepassen van AI in de huidige technische systemen is geen peulenschil. Het vereist een relevante disciplinaire basis, in combinatie met vaardigheid in zowel AI als engineering systems. De accreditatie betekent dat we in september kunnen starten met ons nieuwe programma. En dat is geweldig nieuws. Niet alleen voor ons en voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in AI en Engineering Systems, maar ook voor het bedrijfsleven.”

Toenemende belangstelling in AI

Carlo van de Weijer, hoofd van EAISI, ons AI-instituut, is het daarmee eens. “De toepassing van AI in engineering systems neemt snel in belang toe. We verwachten een tweede golf van AI-toepassingen in het industriële domein. Hightech bedrijven als Philips, NXP en ASML hebben ons duidelijk gemaakt dat zij binnen afzienbare tijd een groot aantal afgestudeerden met dit profiel nodig zullen hebben.”

Tweejarig programma

Het tweejarige programma bestaat uit kernvakken, specialisatievakken, vrije keuzevakken, een teamwerkproject en een afstudeerproject. Het is daarnaast sterk interdisciplinair. Hiermee zet de TU/e een lange traditie van interfacultaire masterprogramma’s voort. Het bestrijkt zeven faculteiten, die elk hun eigen expertise op het gebied van AI en engineering systems inbrengen.

Specialisatie

Het AI&ES-programma biedt studenten daarnaast zes specialisatietracks. Elke track vertegenwoordigt een onderzoeksgebied van een of meer deelnemende faculteiten. De tracks zijn: High-tech systemen en robotica; Mobiliteit; Gezondheidstoepassingen; Slimme steden; Fundamenten van AI en wetenschappelijke toepassingen; en Productiesystemen.

AI als kernstrategie

Onderzoek en onderwijs op het gebied van artificiële intelligentie is een belangrijke ambitie van de TU/e. In het kader van deze ambitie heeft de TU/e ruim twee jaar geleden EAISI opgericht als een van haar vier wetenschappelijke instituten. Ook heeft de TU/e aangekondigd meer dan 100 miljoen euro op dit gebied te zullen investeren.

Data Science en AI-master

Vorig jaar lanceerde de faculteit Mathematics and Computer Science de eerste volledige Data Science en AI-master. In dit programma staat studie van en onderzoek naar geavanceerde data-analysetechnieken en AI-methoden en -technieken centraal. De master blijkt een succes, met meer dan 150 deelnemende studenten in het eerste jaar.

Bron: TU/e
Foto: Pixabay