maart 2022 - Jaarbeurs
Het event voor slimme maakoplossingen

Fonds investeert 100 miljoen euro in deeptech-start-ups en scale-ups

Een nieuw fonds gaat investeren in veelbelovende, hoogtechnologische, Nederlandse start-ups en scale-ups. Het gaat om DeepTechXL Fund I, dat zich specifiek richt op Brabant. Het investeringsfonds streeft naar een fondsvermogen van minimaal 100 miljoen euro.

Onder meer ASML, Philips, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en TNO, en voorts PME Pensioenfonds en Invest-NL investeren in DeepTechXL Fund I. Het fonds ontvangt een lening van 9 miljoen euro van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze lening is specifiek bedoeld voor seed investeringen.

Deep tech

Deep tech is een term die sleuteltechnologieën omschrijft die gebruik maken van de nieuwste research voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het vlak van gezondheid, energietransitie en duurzaamheid, veiligheid en voeding. Het gaat daarbij om research die impact heeft op de door de VN vastgestelde duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals).

De Brainport regio is in Nederland en Noordwest-Europa een belangrijke tech-hotspot. Dat betekent echter niet dat het aantrekken van financiering eenvoudig is voor deep tech start-ups in deze regio. Zij zijn gemiddeld meer dan de helft van hun tijd kwijt aan het realiseren van financiering. Vooral een gebrek aan kennis en middelen bij potentiële investeerders vormt hierbij een obstakel. In Nederland blijven daardoor op jaarbasis tientallen kansrijke innovaties op de plank liggen, melden de betrokken partijen.

Fonds helpt bedrijven groeien

DeepTechXL Fund I werkt met een fondsteam, dat bestaat uit ervaren venture capital entrepreneurs. Zij gaan een samenwerking aan met techbedrijven en organisaties uit de sector, kennisinstellingen evenals regionale en nationale investeerders. Zo willen de partijen kansrijke Nederlandse deep tech-bedrijven een gecombineerd financieel- en innovatie-ecosysteem dat hen helpt te groeien.

De deelnemers aan het fonds zijn divers. Zo investeren onder meer ASML, PME Pensioenfonds, Invest-NL, Philips, BOM en TNO. Ook participeren een aantal Nederlandse family offices en leden van het fondsmanagement zelf in DeepTechXL Fund I. Guus Frericks, Teska van Vuren, Ron Maurer en Ronald Meersschaert staan aan het hoofd van het investeringsfonds.

Meer dan een investeringsvehikel

DeepTechXL Fund I financiert naar verwachting 20 vroege fase (‘seed’) investeringen. Een 15-tal investeringen zijn waarschijnlijk gericht op bedrijven die zich in de volgende groeifase bevinden. Zij krijgen financiële ondersteuning in verschillende fasen van hun ontwikkeling, van (pre-)seed tot Series A-C.

De betrokken partijen benadrukken dat DeepTechXL meer is dan alleen een investeringsvehikel. Deep tech vraagt door haar complexiteit volgens de partijen namelijk om meer dan alleen financiële middelen. Het fonds biedt daarom ook ondersteuning aan start-ups in de vorm van kennis, netwerk, technologieën, licenties en business development. Zo kan het fonds bedrijven in contact brengen met een eerst klant. Of helpen bij het vinden van de juiste partner in de supply chain. Denk echter ook aan het betreden van nieuwe markten en opschalen van de productie. DeepTechXL gaat intensief samenwerken met venture builder HighTechXL, een bestaand deep tech innovatie-initiatief van ASML, Philips, TNO en BOM.

Auteur: Wouter Hoeffnagel