maart 2022 - Jaarbeurs
High tech / 10 februari 2021

Tien focusgebieden die de toekomst van werk vormgeven

Een Europees handvest voor samenwerking tussen robots en mensen is vrijgegeven door de European Engineering Industries Association (EUnited). Het document definieert een tiental focusgebieden die de komende jaren bepalend gaan zijn voor het vormgeven van werk.

“De transitie naar een meer geautomatiseerde en datagedreven economie vereist veranderingen in werkovereenkomsten, die moeten worden aangepast door werkgevers, hun werknemers en overheden”, aldus Nobelprijswinnaar Sir Christopher Pissarides, medebestuursvoorzitter bij het Institute for the Future of Work (IFOW). “De industrie kan helpen door zeker te stellen dat hun werknemers beschikken over de vaardigheden en kennis om in de nieuwe economie te gedijen.”

Werken als mensen in plaats van machines

Robots zijn goed in het uitvoeren van zogeheten ‘4D-taken’: taken die saai, vies, gevaarlijk of delicaat zijn (dull, dirty, dangerous en delicate). Zij kunnen allerlei taken van ons overnemen die minder geschikt zijn voor mensen. Zo worden industriële robots al sinds de jaren ’70 ingezet voor het uitvoeren van saaie, repetitieve taken die weinig interactie vereisen. Zij kunnen deze taken 24/7 uitvoeren. Het uitbesteden van dergelijke taken zorgt dat mensen als mensen werken, en niet als machines.

Mensen blijven aan de leiding

Naarmate mensen en robots nauwer samenwerken wordt steeds vaker de vraag gesteld wie op termijn wie gaat dienen: dient de robot de mens of de mens juist de robot? Robots en gerelateerde technologie moeten uiteraard mensen ondersteunen stelt EUnited, en niet andersom. De Europese robotica-industrie zet daarom in op een ‘human-in-command’-aanpak voor werkomgevingen.

Ontwikkeling van vaardigheden

We leven in tijden waarin transformaties elkaar steeds sneller opvolgen, wat kan leiden tot een mismatch van vaardigheden. Naarmate de snelheid van veranderingen verder versnelt, moeten we de ontwikkeling en het beheer van de transitie intensiveren. Alleen zo kunnen we zeker stellen dat werknemers blijven meegroeien en hun kennis blijven bijspijkeren. Dit stelt hen in staat tot het uitvoeren van hogere kwaliteit taken en uitrollen van geavanceerde automatiseringstechnologie die vertrouwt op een dynamisch werknemersbestand.

Jonge mensen inspireren voor STEM

Zeker stellen dat we over voldoende technisch personeel beschikken voor de uitdagingen van de toekomst is noodzakelijk, stelt het handvest. Tegelijkertijd richten maar weinig mensen zich op STEM-onderwerpen: wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. De Europese robotica-industrie speelt hierop in door het opzetten van initiatieven die STEM-onderwerpen promoten onder jonge mensen.

Inclusiviteit en deelname

Robotica en automatisering kan werknemers op ieder niveau ondersteunen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) concludeert echter dat deelname aan trainingen juist het laagst is onder de groep werknemers die hier het meeste profijt van kan hebben. Het gaat hierbij onder meer om laagopgeleide oudere volwassenen. EUnited noemt dit een verloren kans en vindt dat dit moet veranderen. Onder meer door het vergroten van inclusiviteit en deelname.

Kansen creëren

De introductie van robots en automatiseringstechnologie kan kansen bieden voor werknemers op alle niveau’s. Naarmate robots eenvoudiger bruikbaar worden en op intuïtieve wijze kunnen worden geprogrammeerd wordt de technologie steeds toegankelijker. Werknemers die de technologie omarmen en vaardigheden rondom robots ontwikkelen vergroten hiermee hun carrièrekansen. Naast robots kunnen ook andere gerelateerde technologieën werknemers in staat stellen tot het uitvoeren van hoger gekwalificeerde taken.

Samenwerken tussen mens en robot

Technologie staat vandaag dichter bij ons dan ooit tevoren, wat ons in staat stelt nieuwe dingen op nieuwe manieren te doen. Zo is technologie uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van ons dagelijkse leven. Onze interactie met slimme apparaten is bijvoorbeeld tweede natuur geworden. Dit heeft niet alleen de wijze waarop wij leven fundamenteel veranderd, maar ook de manier waarop we werken. Sommige experts verwachten dat deze hechte band tussen mensen en machines op termijn leidt tot een nieuwe klasse ‘gecombineerde vaardigheden’.

Gebruiksgemak

De installatie, het programmeren en het gebruik van robots is door de jaren heen vereenvoudigd. De robotindustrie blijft inzetten op het verder vereenvoudigen van het gebruik van robots. Dit maakt robots bredere toegankelijk: de technologie is niet langer alleen het domein van een selecte groep hoog opgeleide specialisten en technici. Deze trend versnelt de komende jaren, verwacht EUnited.

Duurzaamheid

De wereldbevolking groeit snel, wat efficiënt gebruik van beschikbare middelen efficiënt noodzakelijk maakt. Op intelligente wijze geautomatiseerde productie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het minimaliseren van ons energieverbruik en gebruik van natuurlijke bronnen, wat een overstap naar een klimaatneutrale economie mogelijk maakt. Automatisering kan saaie, vieze, gevaarlijke en delicate taken overnemen en hiermee bijdragen aan een gezonde en ergonomische werkplek met een hoge werknemerstevredenheid.

Demografische veranderingen aanpakken

Dankzij demografische verschuivingen kampen veel ontwikkelde economieën de komende decennia met grote werknemerstekorten. Dit kan de economische groei en daarmee de welvaart in de toekomst inperken. Het werknemersbestand in Duitsland krimpt naar verwachting bijvoorbeeld in de komende twintig jaar met ongeveer 10 miljoen mensen. EUnited schrijft dit toe aan babyboomers die met pensioen gaan en lage geboortecijfers. Robotica en automatisering kunnen een antwoord bieden op dit probleem.

Meer informatie is te vinden in het ‘The Good Work Charter of the European Robotics Industry‘ van EUnited.

Auteur: Wouter Hoeffnagel

Deel dit artikel

Meer nieuws

High Tech Campus in Eindhoven test bezorging met drones

High Tech Campus in Eindhoven test bezorging met drones

(PARTNER NIEUWS)
High tech / 03-03-2021
(productnews)
Op de High Tech Campus in Eindhoven mag straks als eerste plek in Europa getest worden met autonome drones. De drones gaan...
Op de High Tech Campus in Eindhoven mag straks als eerste plek in Europa getest worden met autonome drones. De drones gaan onder meer pakketten, post en maaltijden bezorgen.  De...
High tech / 03-03-2021
Lees meer

Je eigen windturbine mee op vakantie

Je eigen windturbine mee op vakantie

(PARTNER NIEUWS)
Energie / 02-03-2021
(productnews)
Het kampeerseizoen staat voor de deur en straks trekken duizenden Nederlanders er weer op uit met tent, camper of caravan....
Het kampeerseizoen staat voor de deur en straks trekken duizenden Nederlanders er weer op uit met tent, camper of caravan. Campings bieden over het algemeen goede stroomvoorzieningen, maar wat als...
Energie / 02-03-2021
Lees meer

Meer stageplekken in technologische industrie nodig

Meer stageplekken in technologische industrie nodig

(PARTNER NIEUWS)
Algemeen / 02-03-2021
(productnews)
De coronacrisis leidt tot een tekort aan stageplekken. Zo zoeken ruim 400 studenten een stage of leerbaan voor een...
De coronacrisis leidt tot een tekort aan stageplekken. Zo zoeken ruim 400 studenten een stage of leerbaan voor een technische opleiding in de metaal of metalektro. FME, partnerbranches, SBB en...
Algemeen / 02-03-2021
Lees meer

AI-gebaseerde instrumenten helpen bij diagnosticeren en behandelen van dementie

(productnews)
Digitale instrumenten voor het screenen van hersenverbindingen en inschatten van het risico op dementie bij mensen met milde...
Digitale instrumenten voor het screenen van hersenverbindingen en inschatten van het risico op dementie bij mensen met milde cognitieve problemen. Dat is waar binnen het internationale AI-Mind project aan wordt...
Medisch & Zorg / 01-03-2021
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven