maart 2022 - Jaarbeurs
Automotive / 16 januari 2019

China aan leiding in elektrische mobiliteit; autoproductie in West-Europa loopt terug

China wordt door de autoindustrie wereldwijd gezien als koploper in elektrische mobiliteit. Managers in de autoindustrie voorzien dat China op korte termijn uitgroeit tot de grootste producent van volledig elektrische voertuigen. De autoproductie in West-Europa loopt juist terug; naar verwachting wordt hier in 2030 nog minder dan 5% van de auto's geproduceerd.

Dit blijkt uit de Global Automotive Executive Survey 2019 van accountants- en adviesbureau KPMG. Voor het onderzoek zijn ruim 1.000 managers in de autoindustrie en bijna 2.000 consumenten ondervraagd. China kent een grote vraag naar elektrische auto’s door een combinatie van een sterk groeiende middenklasse, milieuvervuiling en sterke subsidies vanuit de Chinese overheid. KPMG wijst erop dat China door haar voortrekkersrol andere landen steeds afhankelijk maakt van haar kennis en kunde op het gebied van elektrische mobiliteit. 

“China is op dit moment één van de drie grootste producenten van batterijcomponenten”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. “Ook dat is een reden waarom het land voorop wil lopen bij de ontwikkeling van de technologie voor volledig elektrische auto’s.”

Beschikbaarheid van grondstoffen

Zowel managers als consumenten verwachten dat de beschikbaarheid van ruwe grondstoffen in een land bepalend zal zijn voor de aandrijftechnologie die landen omarmen. Zo voorziet 70% van de respondenten dat landen met veel ruwe grondstoffen als olie en gas zoals de Verenigde Staten zich langer zullen blijven concentreren op traditionele verbrandingsmotoren dan landen die hier niet over beschikken.

Tegelijkertijd leidt dit ertoe dat landen die beschikken over veel grondstoffen voor de ontwikkeling van elektrische voorbeelden zich juist eerder op elektrische aandrijvingen zullen richten. China is hiervan een voorbeeld. Ondervraagde Chinese managers verwachten dat in 2040 ongeveer 35% van de voertuigen in het Aziatische land volledig elektrische zal worden aangedreven.

KPMG voorspelt dat in 2040 wereldwijd verschillende soorten aandrijvingen in gebruik zullen zijn. Kramer: “En de verdeling is redelijk gelijk. Batterij aangedreven elektrische auto’s (BEV’s) nemen zo’n 30% voor hun rekening, hybridevoertuigen 25%, voertuigen met brandstofcellen 23% en auto’s met een interne verbrandingsmotor ook 23%. Eén internationale standaard is de komende jaren dan ook niet aan de orde. De wereld is wat dat betreft verdeeld, verdeeldheid die met name wordt ingegeven door de nationale regelgever en de industriële politiek die ieder land voert.”

‘Overheden bepalen de agenda van OEM’s’

De agenda van OEM’s wordt volgens 77% van de managers in belangrijkste mate bepaald door overheden. Hierin schuilt een gevaar voor West-Europa. Zo waarschuwt KPMG dat het overheidsbeleid richting de autoindustrie in Azië en de Verenigde Staten aanzienlijk beter ontwikkeld is dan in Europa. Dit heeft naar verwachting zijn weerslag op de autoproductie in West-Europa. Tweederde van de managers voorspelt dat in 2030 minder dan 5% van de auto’s wereldwijd in West-Europa geproduceerd zal worden. Dit percentage ligt momenteel op ongeveer 15%. 

Voor de West-Europese markt ziet KPMG vooral kansen op het gebied van Internet of Things technologie en automatisering. Op deze gebieden kan West-Europa wereldwijd een rol blijven spelen, terwijl op het gebied van connectiviteit in voertuigen aanzienlijke investeringen op stapel staan.

Autoindustrie gaat herstructureringsfase door

Voertuigen zijn steeds vaker voorzien van software en IT-componenten. Autofabrikanten veranderen hierdoor in toenemende mate in ICT-bedrijven. Tegelijkertijd staan bedrijven onder druk door een combinatie van toenemende complexiteit van zowel hardware als software, de noodzaak nieuwe business modellen te ontwikkelen en regionale verschuivingen. KPMG voorspelt dat de winstgevendheid van autofabrikanten hierdoor zal teruglopen. 

Managers zijn ook gevraagd naar de toekomst van autodealers. Bijna 50% van de managers verwacht dat het aantal fysieke dealers met 30 tot 50% zal afnemen. Bijna 8 op de 10 stelt dat de ondernemingen zullen moeten transformeren tot servicelocaties, hubs voor gebruikte voertuigen of zich moeten focussen op ID-management. Een evengrote groep noemt het retaillandschap in belangrijke mate productgedreven. 92% van de managers verwacht dat aftermarket onderdeel wordt van de OEM business.

Consumenten zijn terughoudend

Nagenoeg iedere autofabrikant is vandaag de dag bezig met de ontwikkeling van volledig elektrisch aangedreven modellen. De meerderheid van de consumenten blijkt echter vooralsnog terughoudend te zijn om een volledig elektrische auto aan te schaffen. De voorkeur gaat momenteel uit naar hybridevoertuigen, al staan ook auto’s met een interne verbrandingsmotor nog steeds hoog op het verlanglijstje. 

Vooral de prijs van elektrische voertuigen, het moeten opladen van de accu en het bereik worden als de belangrijkste obstakels gezien. Zo geeft één op de drie consumenten aan dat de prijs de belangrijkste reden is niet tot de aanschaf van een elektrische auto over te gaan. Ook is de infrastructuur voor elektrische auto’s volgens ondervraagde consumenten nog lang niet optimaal. 

Samenwerking in plaats van concurrentie

Managers zijn zich bewust van de noodzaak van samenwerking binnen de autoindustrie en het feit dat ‘geen enkel bedrijf zelfstandig overeind kan blijven’, concludeert KPMG. Zo geeft 65% van de managers aan te geloven in samenwerking in plaats van concurrentie. Chinese managers gaan hierbij aan de leiding; onder deze groep deelt 84% deze mening. 

Kramer: “Vervoer van personen en goederen zal in de toekomst verder naar elkaar toegroeien. Mobiliteit en logistiek komen samen in één ecosysteem. In dat systeem wordt het onderscheid steeds belangrijker tussen stedelijke mobiliteit, grootstedelijke mobiliteit en mobiliteit daarbuiten. Er is niet één oplossing. Bedrijven die in staat zijn om in deze verschillende gebieden maatwerk te leveren in combinatie met de noodzakelijke technologie en infrastructuur, zoals 5G, een voldoende fijnmazig laadpalennetwerk, een aangepaste verkeersinfrastructuur, gaan in de toekomst de toon zetten.”

Autonoom rijden

Het rapport stipt ook autonoom rijden aan. 71% van de ondervraagde managers verwacht dat menselijke bestuurders en autonome voertuigen in de praktijk niet goed in staat zullen zijn gezamenlijk gebruik te maken van de weg. Een oplossing die KPMG op suggereert is het creëren van aparte rijbanen voor autonome en elektrische voertuigen, waarbij oplaadapparatuur in de rijbanen geïntegreerd kan worden. Tegelijkertijd is het volgens het adviesbureau nodig duidelijke gedragsregels vast te leggen om verkeersstromen in goede banen te leiden. 

Auteur: Wouter Hoeffnagel
Bron: KPMG
Bron foto: Pixabay / ssarwas0

Deel dit artikel

Meer nieuws

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 16-07-2024
(productnews)
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is...
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is inmiddels bijna 28,9 miljoen euro toegekend. Daarmee is nog slechts 2%...
Automotive / 16-07-2024
Lees meer

Subsidie voor HySUCCES: onderzoek naar sociaaleconomische impact van waterstof

(productnews)
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro...
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro toegekend gekregen van wetenschapsfinancier NWO. Om de transitie naar een waterstofeconomie te faciliteren...
Algemeen / 16-07-2024
Lees meer

Smart Manufacturing Group groeit door overnames van The Grain en PROPOS!

(productnews)
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend...
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend Nederland en België. Een groep met focus primair gericht op deindustrie....
High tech / 16-07-2024
Lees meer

Nieuwe elektrolyser wekt zelf zonne-energie op voor groene waterstof

(productnews)
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te...
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te produceren. Het gaat om een volledig losstaande unit, waarin alle benodigde componenten...
Energie / 16-07-2024
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven