maart 2022 - Jaarbeurs
Automotive / 30 mei 2023

Acht EU-lidstaten willen Euro 7-uitstooteisen afzwakken

Acht lidstaten van de Europese Unie (EU) keren zich tegen de Euro 7-uitstooteisen die de Europese Commissie wil invoeren. De landen willen de norm afzwakken en stellen dat deze een transitie naar een emissievrije auto-industrie niet ondersteunt.

Dit meldt Reuters, die een gezamenlijke brief van de acht EU-lidstaten gericht aan andere EU-leden in handen heeft. De brief is ondertekend door Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. De landen stellen dat de plannen rondom de Euro 7-norm in de praktijk niet duurzaam zijn. Zo zouden autofabrikanten veel geld kwijt zijn aan het schoner maken van verbrandingsmotoren. Dit geld zouden zij anders kunnen besteden aan de ontwikkeling van uitstootvrije voertuigen.

Uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen

De visie van de EU-lidstaten staat hiermee haaks op die van de Europese Commissie. De commissie wil met de Euro 7-norm juist de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen terugdringen. De Euro 7-norm brengt ook strengere eisen rondom emissietesten met zich mee. Dit betekent in de praktijk onder meer dat autofabrikanten in voertuigen een monitoringssysteem moeten inbouwen die de uitstoot van schadelijke stoffen monitort. Hiermee wil de Europese Commissie herhaling van het emissieschandaal – ook wel bekend als dieselgate – voorkomen.

Wat staat er in de Euro 7-norm?

De Euro 7-norm brengt met name strengere eisen rondom de uitstoot van stikstof door verbrandingsmotoren met zich mee. De regels zijn alleen van toepassing op nieuwe voertuigen, en niet op bestaande voertuigen die op de Europese wegen rondrijden. De maximale uitstoot van stikstof – ongeacht brandstof – is vastgelegd op 60 mg per kilometer. Ook bepaalt de norm dat voertuigen tien jaar lang en 200.000 kilometer aan deze norm moeten blijven voldoen. Dat termijn bedraagt op dit moment vijf jaar en 100.000 kilometer.

De norm is hiermee strenger dan zijn voorganger, met name als het gaat om dieselauto’s. Zo is de maximale uitstoot van dieselvoertuigen in de Euro 6d-norm nog vastgelegd op 80 mg per kilometer. Dit wordt dus 60 mg per kilometer. Deze grens bestaat al langer voor benzineauto’s.

Een andere wijziging ten opzichte van de huidige regels is de hoeveelheid fijnstof. De grens voor PM10 blijft in de Euro 7-norm tot 2034 gelijk op 7 mg/km. Na dat jaar wijzigt dit in 3 mg/km. Wel tellen voortaan ook de fijnstof door de slijtage van de banden en remstof mee.

Ook de toegestane hoeveelheid CO voor benzineauto’s is in de Euro 7-norm strenger dan nu. De maximale CO-uitstoot halveert van 1.000 naar 500 mg per kilometer voor benzinevoertuigen. Voor dieselvoertuigen blijft deze grens gelijk op 500 mg per kilometer. De maximale hoeveelheid koolstofwateremissies (THC) is vastgelegd op 100 mg per kilometer. Voor NMHC (Non-Methane HydroCarbons / koolwaterstoffen anders dan methaan) is de uitstoot maximaal 68 mg per km voor zowel benzine- als dieselauto’s.

Al langer kritiek

Veel autofabrikanten zijn al langer kritisch op de Euro 7-norm. Zo waarschuwde Volkswagen eerder dat het aanpassen van zijn motoren op de nieuwe norm jaren in beslag neemt. Het verwacht niet op tijd aan de norm te kunnen voldoen. Dit kan in de praktijk leiden tot maandenlange productiestops, vreest Volkswagen.

Ook andere autofabrikanten zijn kritisch. Denk daarbij aan Audi, dat in maart al pleitte voor uitstel van de invoering van de Euro 7-norm. Topman Markus Duesmann stelt dat de Europese Commissie autofabrikanten te weinig tijd biedt om zich voor te bereiden op de Euro 7-norm.

‘Banen op het spel’

Skoda waarschuwde eveneens voor productiestops door de komst van de Euro 7-norm. Het vreest door de nieuwe norm een fabriek te moeten sluiten, waardoor zo’n 3.000 banen op de tocht kunnen komen te staan. Een ander voorbeeld is Mercedes-Benz, dat eveneens waarschuwde voor het verlies van banen. Ergun Lümali, hoofd van de ondernemingsraad van Mercedes-Benz, waarschuwde in februari nog dat duizenden banen op het spel staan door de norm.

De autofabrikanten krijgen steun van Europese European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Luca de Meo, president van de branchevereniging, sprak zich eerder al uit tegen de norm. Zo wees De Meo op de hoge investeringen die het voldoen aan de Euro 7-norm vraagt. Deze investeringen wegen volgens de topman niet op tegen de milieuvoordelen die Euro 7 biedt. ACEA pleit voor een eenduidig beleid en het stimuleren van een transitie naar een emissievrije auto-industrie.

Auteur: Wouter Hoeffnagel
Foto: Free-Photos via Pixabay

Deel dit artikel

Meer nieuws

Agile Space Industries gaat kritieke componenten van raketmotoren 3D-printen in metaal

(productnews)
Agile Space Industries (Agile) gaat een samenwerking aan met 6K Additive, dat onderdeel is van 6K en gespecialiseerd in de...
Agile Space Industries (Agile) gaat een samenwerking aan met 6K Additive, dat onderdeel is van 6K en gespecialiseerd in de productie van materialen voor additieve productie. Agile wil met behulp...
Lucht & Ruimtevaart / 19-09-2023
Lees meer

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

(PARTNER NIEUWS)
Bouw & Constructie / 18-09-2023
(productnews)
Inspecties van windturbinebladen kunnen sneller, goedkoper en veiliger. TNO en SpectX hebben het komende jaar hun expertises...
Inspecties van windturbinebladen kunnen sneller, goedkoper en veiliger. TNO en SpectX hebben het komende jaar hun expertises gebundeld in het IBIS-project (Increased Blade Inspection Safety). Binnen IBIS maken de inspectieteams...
Bouw & Constructie / 18-09-2023
Lees meer

Carrier introduceert meerdere lijnen hoge-temperatuur warmtepompen

(productnews)
Carrier introduceerde recentelijk een uitgebreide nieuwe lijn van warmtepompen voor hoge en zeer hoge temperaturen bestemd...
Carrier introduceerde recentelijk een uitgebreide nieuwe lijn van warmtepompen voor hoge en zeer hoge temperaturen bestemd voor industriële, commerciële en openbare gebouwen en voor stadsverwarming. Deze warmtepompen helpen klanten om...
Energie / 18-09-2023
Lees meer

3D-geprint implantaat maakt herstel van versleten pols mogelijk

3D-geprint implantaat maakt herstel van versleten pols mogelijk

(PARTNER NIEUWS)
Medisch & Zorg / 18-09-2023
(productnews)
Wie door een versleten knie of heup pijn ervaart, kan dit laten herstellen. Wie echter pijn heeft door slijtage aan de pols...
Wie door een versleten knie of heup pijn ervaart, kan dit laten herstellen. Wie echter pijn heeft door slijtage aan de pols heeft echter minder geluk. Niet alleen herstellen we...
Medisch & Zorg / 18-09-2023
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven