maart 2022 - Jaarbeurs
Automotive / 11 december 2021

150 miljoen euro subsidie voor schonere en slimmere mobiliteit

Acht projecten op het gebied van schonere en slimmere mobiliteit krijgen gezamenlijk 150 miljoen euro subsidie toegewezen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties (EZK). De projecten zijn gericht op onder meer het verduurzamen van de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. Bij de projecten zijn 109 bedrijven en 27 onderzoeksinstellingen betrokken. Om welke projecten gaat het precies en wat houden deze projecten in?

De subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De financiële steun is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren die inzetten op verduurzaming. De projecten die subsidie krijgen vanuit het ministerie van EZK zijn:

 • Green Transport Delta – Elektrificatie
 • Green Transport Delta – Waterstof
 • BrightSky
 • Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart
 • Vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart
 • LNG-ZERO
 • MENENS
 • Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives (SH2IPDRIVE)

Green Transport Delta – Elektrificatie

Duurzaam vervoer speelt een belangrijke rol bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Hiervoor zijn echter zowel op internationaal als nationaal niveau ontwikkelingen nodig. Het project Green Transport Delta – Elektrificatie is gericht op het verduurzamen van vervoer. De focus ligt hierbij op het opzetten en bestendigen van een integrale R&D-aanpak in de Nederlandse batterij-waardeketen. Dit moet leiden tot innovatieve batterijtechnologie.

De kosten van dit project zijn berekend op ruim 36 miljoen euro. De toegekende subsidie bedraagt 22,4 miljoen euro. Penvoerder is VDL NedCar. Betrokken partners zijn:

 • Airborne International B.V.
 • Albert Heijn B.V.
 • CarePack Holland B.V.
 • Circular Industries B.V.
 • INND Batteries B.V.
 • DAF Trucks N.V.
 • Stichting Dutch Electric Aviation Centre
 • E-Flight Academy B.V.
 • Stichting ElaadNL
 • SPIKE Technologies B.V.
 • EST-Floattech B.V.
 • Heliox B.V.
 • Ildiz & Meijers Business Group B.V.
 • Atlas Technologies B.V.
 • LionVolt B.V.
 • Battery Safety Solutions B.V.
 • NPS Diesel B.V.
 • NXP Semiconductors Netherlands B.V.
 • Scholt Energy Control B.V.
 • Steinbuch in Motion B.V.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Maastricht
 • Van Kessel Olie B.V.
 • VDL Enabling Transport Solutions B.V.
 • VDL Staalservice B.V.
 • VDL Steelweld B.V.

Green Transport Delta – Waterstof

Waterstof is een andere belangrijke pijler in de transitie naar duurzamere mobiliteit. Niet alleen als het gaat om de automotive sector, maar wat betreft de binnenvaart. Dit Green Transport Delta-project is gericht op het opzetten van een innovatief ecosysteem waarbinnen R&D wordt uitgevoerd naar diverse veelbelovende waterstoftechnologieën. Het project moet leiden tot de ontwikkeling van onder meer waterstofverbrandingsmotoren en waterstofbrandstofcellen. En een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

De kosten van dit project worden geschat op 36,7 miljoen euro. Het project krijgt bijna 24,4 miljoen euro subsidie toegekend. Penvoerder is DAF Trucks. Betrokken partners zijn:

 • Prins Autogassystemen B.V.
 • Koedood Dieselservice B.V.
 • MTEE
 • NPS Diesel B.V.
 • FAST Group B.V.
 • Bosal Nederland B.V.
 • GINAF Trucks Nederland B.V.
 • VDL Enabling Transport Solutions B.V.
 • Vialle Autogas Systems B.V.
 • Circonica Circular Energy B.V.
 • DLS-Drive Line Systems B.V.
 • Bronkhorst High-Tech B.V.
 • Krohne Altometer
 • Hobré Instruments B.V.
 • Resato International B.V.
 • VSL B.V.
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Rijksuniversiteit Groningen

BrightSky

Het BrightSky-project is gericht op het behouden en versterken van innovatiekracht en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven Schiphol. Hierbij wordt ingezet op technische innovaties op het gebied van:

 • Maintenance, Repair en Overhaul;
 • luchthavenbeveiliging;
 • en grondafhandeling en luchthavensystemen.

De kosten van BrightSky worden geschat op 40,5 miljoen euro. Het project krijgt bijna 24 miljoen euro subsidie toegekend door het ministerie van EZK. Penvoerder van BrightSky is het bedrijf JetSupport. Betrokken partners zijn:

 • Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
 • Schiphol Nederland B.V.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Science and Technology B.V.
 • Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR
 • Vanderlande Industries B.V.
 • Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)
 • Stage Gate 11 B.V.
 • Stichting Hogeschool van Amsterdam
 • T-Hive B.V.
 • DT-Solutions B.V.

Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart

Nieuwe manieren van emissieloze voorstuwing en duurzame brandstoffen vragen om ontwikkelingen op het gebied van materialen. Vliegtuigen moeten lichter en aerodynamischer worden. Thermoplastische composiet is een materiaal dat hieraan in belangrijke mate kan bijdragen. Het materiaal is lichtgewicht en maakt vrijere vormen mogelijk, Ook kent het een hoge recyclebaarheid en is het onderhoudsvriendelijker. Het project richt zich op de ontwikkeling van thermoplastische composieten. En de validatie hiervan voor primaire structuurdelen. Daarnaast licht de focus op de ontwikkeling van geavanceerde productieprocessen voor deze thermoplastisch composieten. De processen moeten met het oog op Urban Air Mobility (UAM) geschikt zijn voor productie in hoge volumes.

De kosten van project rondom thermoplastische composieten worden geschat op 27,5 miljoen euro en het project krijgt 18,1 miljoen euro subsidie toegekend. Penvoerder van het project is Fokker Aerostructures. Partners zijn:

 • Airborne International B.V.
 • AniForm Engineering B.V.
 • Dutch-Shape B.V.
 • Dutch Thermoplastic Components B.V.
 • Kok & Van Engelen Composite Structures
 • Photonfirst Technologies B.V.
 • Toray Advanced Composites Netherlands B.V.
 • Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR
 • Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)

Vloeibaar waterstof composiet tank voor civiele luchtvaart

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een long-life vloeibarewaterstoftank voor de civiele luchtvaart uit composietmaterialen. Deze tank is bestand tegen de lage temperaturen van vloeibaar waterstof. En draagt op deze manier bij aan de klimaatdoelstelling om in 2070 emissieloze luchtvaart te realiseren. Belangrijk hierbij is ook het lagere constructiegewicht van een composiet tank voor vloeibare waterstof ten opzichte van een metalen tank. Dit komt het bereik van vliegtuigen ten goede.

De projectkosten zijn berekend op ruim 17,1 miljoen euro. Het project krijgt ruim 8,2 miljoen euro subsidie toegekend. Penvoerder van het project is Toray Advanced Composites Netherlands. Betrokken partners zijn:

 • ADSE Consulting and Engineering
 • Airborne International B.V.
 • Bruggeman Beheer B.V.
 • Cryoworld B.V.
 • Fokker Aerostructures B.V.
 • ITSEngineering B.V.
 • Kok & Van Engelen Composite Structures
 • Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
 • Photonfirst Technologies B.V.
 • Somni Corporation B.V.
 • TANIQ B.V.
 • Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)

LNG-ZERO

LNG-ZERO is een onderzoeksproject dat de ontwikkeling van technologieën en strategieën voor het drastisch terugdringen van de uitstoot van LNG-aangedreven schepen. Het project draagt op deze manier bij aan het verduurzamen van de scheepvaart. Binnen het project wordt ingezet op:

 • het verminderen van de methaanslip (CH4);
 • afvangen van CO2;
 • en het gebruik van bio-LNG voor het elimineren van alle resterende emissies. Het project moet zo de volledige keten vrij maken van de uitstoot van broeikasgassen.

De kosten van LNG-ZERO zijn berekend op ruim 6 miljoen euro. Het project krijgt ruim 4,3 miljoen euro subsidie. Penvoerder van het project is VDL AEC Maritime. Partners zijn:

 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Heerema Marine Contractors Nederland SE
 • Conoship International B.V.
 • Carbon Collectors B.V.
 • Universiteit Twente
 • Lloyd’s Register Emea
 • Technische Universiteit Delft
 • Anthony Veder CO2 Shipping B.V.

MENENS

MENENS is een project gericht op de ontwikkeling van methanol als tussenstap naar emissieloze scheepvaart in Nederland. Het ministerie van EZK noemt de realisatie van emissieloze scheepvaart geen vanzelfsprekendheid. Zo varen de meeste schepen op dit moment nog op fossiele brandstoffen. Ook zijn er weinig alternatieven voor scheepsdiesel beschikbaar die op korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Methanol is een uitzondering. Het wordt gezien als het meest haalbare alternatief voor een grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. Het MENENS-project wil de transitie naar uitstootvrije scheepvaart versnellen. Dit door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen op basis van methanol.

De projectkosten bedragen 37,9 miljoen euro. MENENS krijgt 24,3 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Fugro. Partners zijn:

 • Koninklijke Wagenborg
 • Damen Global Support B.V.
 • Damen Workboats B.V.
 • C-Job & Partners B.V.
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Technische Universiteit Delft
 • RH Marine Netherlands B.V.
 • IHC Holland B.V.
 • De Voogt Naval Architects B.V.
 • Baggermaatschappij Boskalis B.V.
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors
 • EST-Floattech B.V.
 • Wärtsilä Netherlands
 • ArenaRed B.V.
 • Van Oossanen Naval Architects B.V.
 • Discom B.V.
 • MSN B.V.
 • Verenigde Tankrederij
 • Thecla Bodewes Shipyards
 • DC Systems B.V.

SH2IPDRIVE

Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives (SH2IPDRIVE) kent als doel het versnellen van de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager in de maritieme sector. Het hoofddoel is de ontwikkeling van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor uitstootvrije voorstuwings- en energiesystemen voor schepen gebaseerd op waterstof. Het project moet de basis leggen voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland. Zo moet ons land op dit gebied een leidende positie krijgen, zowel in Europa als wereldwijd.

De kosten van SH2IPDRIVE zijn berekend op ruim 32,7 miljoen euro. Het project krijgt 24,2 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Future Proof Shipping. Partners zijn:

 • Technische Universiteit Delft
 • NedStack fuel cell technology B.V.
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
 • Koedood Dieselservice B.V.
 • C.V. Scheepvaartonderneming Van Dam
 • Holland Shipyards B.V.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • Bosch Rexroth B.V.
 • Cryovat Internationaal B.V.
 • H2Storage B.V.
 • H2 Circular Fuel B.V.
 • H2FUEL Cascade B.V.
 • Royal Roos B.V.
 • Solid Hydrogen B.V.
 • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Voyex B.V.
 • Encontech B.V.
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Rivermaas B.V.
 • IHC Holland B.V.

Meer informatie over de projecten is beschikbaar in deze samenvatting. Deze is als bijlage gepubliceerd bij een Kamerbrief waarin minister Blok van EZK de Tweede Kamer informeert over de coronasteunmaatregel R&D mobiliteitssectoren.

Auteur: Wouter Hoeffnagel
Bron foto: Pixabay / stux

Deel dit artikel

Meer nieuws

EU-besluit over importheffingen op Chinese EV’s deze week verwacht

(productnews)
De Europese Commissie neemt naar verwachting deze week een definitief besluit over mogelijke importheffingen op elektrische...
De Europese Commissie neemt naar verwachting deze week een definitief besluit over mogelijke importheffingen op elektrische voertuigen (EV’s) van Chinese makelij. Het wil hiermee naar eigen zeggen een gelijk speelveld...
Automotive / 11-06-2024
Lees meer

Gemiddelde verkoopprijs van industriële robots daalt

Gemiddelde verkoopprijs van industriële robots daalt

(PARTNER NIEUWS)
High tech / 11-06-2024
(productnews)
Meer dan 500.000 industriële robots zijn in 2023 wereldwijd verscheept. Het aantal is ongeveer gelijk aan 2022. Wel is de...
Meer dan 500.000 industriële robots zijn in 2023 wereldwijd verscheept. Het aantal is ongeveer gelijk aan 2022. Wel is de gemiddelde verkoopprijs van industriële robots in het afgelopen jaar gedaald....
High tech / 11-06-2024
Lees meer

Hoogste woontoren in aanbouw

Hoogste woontoren in aanbouw

(PARTNER NIEUWS)
Bouw & Constructie / 10-06-2024
(productnews)
In Dubai staat al het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa, en nu is bekend geworden dat binnenkort ook ’s...
In Dubai staat al het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa, en nu is bekend geworden dat binnenkort ook ’s werelds hoogste wolkenkrabber met woningen in Dubai zal verrijzen....
Bouw & Constructie / 10-06-2024
Lees meer

DARPA test nieuwe robot-onderzeeër

DARPA test nieuwe robot-onderzeeër

(PARTNER NIEUWS)
Scheepsbouw & Offshore / 10-06-2024
(productnews)
DARPA heeft eindelijk meer onthuld over de mysterieuze robotonderzeeër Manta Ray (mantarog), met indrukwekkende nieuwe...
DARPA heeft eindelijk meer onthuld over de mysterieuze robotonderzeeër Manta Ray (mantarog), met indrukwekkende nieuwe beelden van het prototype van het onbemande onderwatervoertuig (UUV) dat voor het eerst getest werd...
Scheepsbouw & Offshore / 10-06-2024
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven