maart 2022 - Jaarbeurs
Het event voor slimme maakoplossingen

Verouderd ERP-systeem zit groei in de weg: durf over te stappen met een goede voorbereiding

Het gebruik van verouderde ERP-software staat groei binnen de industriële sector in de weg. Bij veel bedrijven ondersteunt dat de huidige software volgens de financieel verantwoordelijken het behalen van de beoogde groeistellingen niet of onvoldoende. Hierbij speelt gebrek aan inzicht, onvoldoende branchekennis, gebrek aan functionaliteiten en integratiemogelijkheden een rol

Toch blijven veel organisaties ‘hangen’ in hun huidige, verouderde, ERP-software, vanwege de angst om over te stappen op nieuwe software en de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Die zorg is logisch; een ERP-systeem updaten of migreren naar een nieuwe oplossing is complex en raakt veel primaire bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd is stilstand ook hier achteruitgang, omdat met de oude software nieuwe mogelijkheden niet benut kunnen worden; mogelijkheden om processen te verbeteren, nauwkeurigere analyses te maken en ketenintegratie te realiseren.

De implementatie van een ERP-systeem wordt ervaren als moeilijk. De meeste bedrijven in de maakindustrie hebben hier al ervaring mee vanuit het verleden en zijn er niet happig op om een dergelijk traject nóg een keer te doorlopen. Het is immers meer dan het installeren van een nieuw softwareprogramma. Een ERP-implementatie vereist naast een financiële investering de nodige arbeid en heeft impact op de gehele organisatie en de processen. Medewerkers moeten hierdoor vaak nét iets anders gaan werken dan ze gewend zijn en hebben soms ook bijscholing nodig in de vorm van bijvoorbeeld een ERP-training. Die verandering roept weerstand op en het managen van die weerstand is al een taak op zich.

Het belang van een modern ERP-systeem

Ondanks dat deze ‘overstapangst’ begrijpelijk is, is de noodzaak om over te stappen vaak groter. De kritische bedrijfsprocessen van veel maakbedrijven zijn nu opgehangen aan de kapstok van verouderde software. Daar huist een groot bedrijfsrisico in. Mochten de systemen omvallen, dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben voor het bedrijf. Tevens wordt er ook veel met workarounds of “eilandjes” als Excel en Word gewerkt, hetgeen zeer inefficient is. Om maar een paar voorbeelden te noemen: processen komen stil te liggen en het duurt lang om ze weer in de lucht te krijgen, informatie raakt verloren en is niet meer terug te halen, of medewerkers kijken niet naar de meest actuele informatie

Verouderde software beschikt daarnaast vaak niet over de juiste integratiemogelijkheden met andere partijen of met andere bedrijfssoftware. Een organisatie in het MKB heeft momenteel gemiddeld 14,3 applicaties geïnstalleerd, waar klantgegevens in staan. Omslachtig, niet overzichtelijk en inefficiënt. Hierdoor is een goede data-analyse niet mogelijk en worden beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel. Dat is niet toekomstbestendig, zeker niet in een datagedreven tijdperk. De overgang naar een nieuw ERP systeem kan een stuk behapbaarder worden, als je het beschouwt als twee fases.

Fase 1: de selectie

Om een ERP-traject gedegen en efficiënt uit te voeren, is een goede voorbereiding doorslaggevend. Aan de voorkant kost dat tijd, maar die wordt later in het traject dik terugverdiend en het scheelt een hoop frustratie. Voor het selecteren van een ERP-systeem dat bij je organisatie past, helpt het om de volgende stappen nauwkeurig te doorlopen:

Stel een projectteam samen met collega’s vanuit het IT-team en vanuit de andere bedrijfsonderdelen die met de software gaan werken. Zet met hen de eisen en wensen van de organisatie op een rijtje en formuleer de selectiecriteria. Benoem hierbij ook de wensen die er zijn rondom het implementatietraject.

Doe bureau-onderzoek om uit te vinden welke ERP-leveranciers potentiële kandidaten zijn. Een bezoek aan een beurs of een gesprek met de ‘buurman’ kan ook helpen om een beter zicht te krijgen. Deze informatie levert de kaders op om tot een shortlist te komen van een beperkt aantal ERP-leveranciers.

Nodig deze leveranciers uit voor een kennismakingsgesprek. Zo kan de leverancier ook het bedrijf zelf leren kennen. Stel daarna een businessecase op en laat de leveranciers een klantspecifieke demonstratie geven. . Zet daarna de voor- en nadelen van de pakketten op een rijtje, inclusief zaken als implementatieduur, kosten en leercurves. Ga daarbij ook na of het voorkeurssysteem door een organisatie geleverd en geïmplementeerd wordt, die ook bij jouw organisatie past. Het is cruciaal om elkaars taal te spreken gedurende het proces.

Fase 2: de implementatie

Na de selectie van het ERP-systeem volgt de implementatie. Dit vergt tijd, geduld en denkwerk, en ook voor deze fase geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. De aandachtspunten in de implementatiefase zijn:

Betrek de juiste medewerkers; het projectteam uit de selectiefase misschien wel de belangrijkste rol in de implementatie. Werk samen met de ERP leverancier en maak duidelijke afspraken over het implementatietraject, de mijlpalen en de budgetbewaking. Leg dat vast in een implementatiedocument.

Eerst organiseren, dan automatiseren: schoon de processen op, bundel ze en bekijk waar de winst te behalen valt, juistin overleg met de ERP leverancier.

Betrek de rest van de organisatie: communiceer alle successen en voortgang, klein en groot! Zet meerdere collega’s in om te testen en denk ook aan trainingen. Zet het systeem ‘live’ en vraag actief om feedback. De testen dekken namelijk niet alle praktijksituaties; er zullen in het begin altijd tweaks nodig zijn. Zo maakt de organisatie zich het ERP-systeem echt eigen.

Klaar voor de toekomst

Wat is dan de conclusie na dit hele verhaal? Een ERP-traject is inderdaad tijdrovend en kost veel denkwerk, maar de noodzaak van een up-to-date ERP-systeem is vele malen hoger. De hierboven beschreven stappen in de verschillende fases helpen om een ERP-traject gedegen uit te voeren. De overstap van een oud op een nieuw ERP-systeem zal hierdoor beter verlopen. Zo wordt ook jouw maakbedrijf klaargestoomd voor de toekomst.

Verbeter de efficiëntie en productiviteit van uw werkplek met RFID-oplossingen

Geef elke asset een unieke digitale identiteit! Totaaloplossingen die tot in het kleinste detail aan de behoeften van de klant kunnen worden aangepast, maken RFID nu toegankelijk voor een groot aantal bedrijven. Zelfs in omgevingen die voor de meeste labels en lezers als uitdagend zijn.

Uw behoeften. Uw oplossing.

Om RFID-gedreven efficiëntie mogelijk te maken op elke unieke werkplek, maakt Brady gebruik van zijn wereldwijde productiemogelijkheden en -diensten. Zo kan Brady elk van de componenten in zijn complete RFID-oplossing personaliseren. Alle labeleigenschappen zijn aanpasbaar, zoals bijvoorbeeld het leesbereik. Zodat deze in een groot aantal industriële omgevingen op de assets van de gebruiker blijven kleven. Er kunnen sensoren worden ingebouwd om omgevingsgegevens zoals temperatuur of vochtgehalte te registreren. Scanners kunnen worden uitgerust met op maat geprogrammeerde apps. Deze verwerken de data om voordelen te benutten die een specifiek bedrijf nodig heeft. Brady kan de volledige oplossing integreren met bestaande ICT-infrastructuur.

“Met de complete RFID-oplossing van Brady Corporation kunnen assets in om het even welke industriële omgeving een unieke digitale identiteit krijgen door gewoon een label aan te brengen. Gebruikers kunnen gelabelde assets in één keer identificeren en lokaliseren, van op afstand, in real time, zonder dat een zichtlijn nodig is.”

Een grote sprong in efficiënte

Goed geïmplementeerde, kwalitatieve RFID-oplossingen zorgen in veel sectoren voor een grote sprong in operationele efficiëntie. Met een RFID-handscanner kunnen meerdere assets op een afstand van 15 m worden gelokaliseerd, geïdentificeerd en getraceerd zonder dat een zichtlijn nodig is. Vaste RFID-scanners kunnen zelfs de hele werkplek bestrijken om het traceren van assets aanzienlijk te versnellen. Zo kunnen werknemers snel de gelabelde assets vinden. Kunnen voorraden worden geautomatiseerd en uitgaande zendingen in enkele seconden op volledigheid gecontroleerd.

Uw bedrijf binnen handbereik

Automatisch gegenereerde data over alle gelabelde assets helpen bij het nemen van strategische beslissingen over het aantal assets, hun locatie, preventief onderhoud en omgevingselementen. Met behulp van automatisch gegenereerde en verzamelde data worden voorraadniveaus beoordeeld om de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf verder te verhogen. Dit allemaal door assets een unieke digitale identiteit te geven.

Automerken tonen weinig interesse in bidirectioneel laden

Het onderzoek, uitgevoerd tussen augustus tot oktober 2023, werpt een licht op de houding van 67 automerken ten opzichte van bidirectioneel laden. Opvallend genoeg gaf bijna de helft van deze merken geen enkele reactie op vragen over deze innovatieve technologie, wat suggereert dat er ofwel weinig interesse is of dat de klantenservice te wensen overlaat.

Wat automerken te zeggen hebben over bidirectioneel laden

Van de merken die wel hebben gereageerd, blijkt dat slechts een handvol volledige ondersteuning biedt voor bidirectioneel laden, wat betekent dat hun elektrische voertuigen niet alleen kunnen opladen, maar ook energie kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet, thuis en zelfs aan apparaten. Enkele van deze vooruitstrevende merken zijn onder andere Volvo, Polestar, Kia en Lucid Motors.

Verschillende aspecten van bidirectioneel laden

Het onderzoek wijst ook op de verschillende aspecten van bidirectioneel laden, zoals V2G (vehicle to grid), V2L (vehicle to load) en V2H (vehicle to home). V2G stelt elektrische auto’s in staat om overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, V2L maakt het mogelijk om apparaten van stroom te voorzien, terwijl V2H de energie teruglevert aan huizen of kantoren. Deze veelzijdige mogelijkheden kunnen een belangrijke rol spelen in het stabiliseren van het elektriciteitsnet en het opslaan van duurzaam opgewekte energie.

Bidirectioneel laden: een gemiste kans?

Met de groeiende urgentie van duurzaamheid en de behoefte aan oplossingen voor energieopslag, roept het gebrek aan enthousiasme van veel automerken ten aanzien van bidirectioneel laden belangrijke vragen op. Deze technologie heeft het potentieel om de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd huishoudens te voorzien van de mogelijkheid om hun eigen duurzaam opgewekte energie op te slaan en te gebruiken wanneer dat het meest nodig is.

Weer meer mogelijk met AI in Google Search

Het zoeken naar informatie op internet is al een geruime tijd een groot onderdeel van het dagelijks leven. Met de vooruitgang in kunstmatige intelligentie heeft Google voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zoekervaring. Zo kwam Google met updates zoals BERT waarmee Google steeds beter de context van zoekopdrachten kon begrijpen. De nieuwste ontwikkelingen betreffen de integratie van generatieve AI in de zoekfunctie, een functie genaamd de “SGE” of generatieve AI-aangedreven Zoekervaring.

Afbeeldingen genereren

Met de nieuwe generatieve AI-functie kunnen gebruikers nu afbeeldingen maken en bewerken met zoekopdrachten in Google Search. Bijvoorbeeld, als iemand op zoek is naar een afbeelding van een capibara met een koksmuts die ontbijt maakt, kan de SGE tot wel vier gegenereerde afbeeldingen tonen met gedetailleerde beschrijvingen. Gebruikers kunnen vervolgens deze beschrijvingen verder bewerken om hun visie tot leven te brengen.

Daarnaast introduceert Google een functie om geschreven ideeën uit te werken met een zoekopdracht. Gebruikers kunnen vragen om ideeën uit te werken over bepaalde onderwerpen die ze onderzoeken of waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld, het verzoek om een e-mail aan een aannemer te schrijven voor het verbouwen van een garage naar een thuiskantoor. Deze uitwerkingen kunnen vervolgens makkelijk worden geëxporteerd naar Google Documenten of Gmail.

Misbruik

Google heeft benadrukt dat het verantwoord gebruik van deze technologie belangrijk is. Er zijn Safeguards ingebouwd om de creatie van afbeeldingen die in strijd zijn met het beleid voor generatieve AI, zoals schadelijke of misleidende content, te voorkomen. Ook zullen alle door SGE gegenereerde afbeeldingen worden gemarkeerd met metadata en watermerken om aan te geven dat ze door AI zijn gemaakt. Momenteel is deze functie alleen beschikbaar in het Engels in de Verenigde Staten en voor gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar. Wanneer deze functie in Nederland geïntroduceerd wordt, kan Google nog niet zeggen.

De integratie van generatieve AI in de zoekfunctie van Google belooft een opwindende evolutie te zijn in de wereld van zoekopdrachten in Google. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om niet alleen informatie te vinden, maar ook om visuele en geschreven content te genereren en aan te passen op basis van hun behoeften.

Verouderd ERP-systeem zit groei in de weg: durf over te stappen met een goede voorbereiding Verbeter de efficiëntie en productiviteit van uw werkplek met RFID-oplossingen Automerken tonen weinig interesse in bidirectioneel laden Weer meer mogelijk met AI in Google Search

Meer van Bart Mous

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven