maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 26 mei 2021

Tata Steel Nederland versnelt investeringen emissiereductie

Tata Steel Nederland (TSN) zal haar maatregelenpakket om emissie te reduceren versneld uitvoeren. De staalreus investeert hiervoor 300 miljoen euro extra. Dit moet in twee jaar leiden tot afname van geurbelasting en minder stofneerslag.

Het maatregelenpakket Roadmap Plus – met 300 miljoen extra investering – leidt in twee jaar tot afname van geurbelasting met circa 85 procent. Daarnaast verwacht men een afname van stofneerslag in de omgeving van de staalfabriek van ongeveer 65 procent. Tata Steel Nederland (TSN) rondt de projecten in 2023 af. Uitzondering hierop is de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie. Deze gaat in 2025 in bedrijf.

Wensen van externe partijen

Met de Roadmap Plus kondigde TSN in december aan haar acties te intensiveren. De verdere analyse en uitwerking zegt meer over de verwachte resultaten. Het maatregelenpakket leidt in 2023 tot vermindering van hinder door geur, stof en geluid. TSN komt hiermee tegemoet aan de wensen van omwonenden, provincie en andere belanghebbenden.

Impact maatregelen

“We nemen de zorgen van onze buren zeer serieus”, zegt Hans van den Berg, Bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland. “We nemen continu maatregelen tegen overlast en hebben die twee jaar geleden gebundeld onder het project ‘Roadmap’. Met de Roadmap Plus gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving. Dit doen we via extra maatregelen en investeringen. Maar ook door het maximaal versnellen van de milieuprojecten uit de Roadmap uit 2019. Het plan toont duidelijk de impact van de maatregelen op het verbeteren van de leefomgeving. Het is goed dat wij die concrete resultaten nu ook bekend kunnen maken. Het effect van de inspanningen is groot.”

Maatregelen tegen stofverspreiding

De Roadmap Plus bevat nieuwe maatregelen in de aanpak tegen stofverspreiding. Een belangrijke maatregel heeft betrekking op het verminderen van het zichtbare stof. Dit gebeurt door stofverwaaiing te beperken bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doet TSN door het bouwen van stofschermen. Ook het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe, draagt hieraan bij. Het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan eveneens een belangrijke bijdrage. In 2023 verwacht TSN hiermee de stofneerslag in de directe omgeving – in vergelijking met 2021 – met circa 65 procent te verlagen.

Maatregelen tegen geurhinder

De geurbronnen met een grote impact op de omgeving zijn Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2), de droogstandinstallatie bij de Staalfabriek en Beitsbaan 22 bij de Koudbandwalserij. Naast het maximaal versnellen van alle geurmaatregelen, neemt TSN extra maatregelen binnen de Roadmap Plus. Zo gaat het bedrijf versneld verbeteringen realiseren bij de KGF2. Denk daarbij aan onder meer aanpassingen van de mechanische afdichting en verlaging van de ovendruk van de 108 kookskamers. Deze projecten zijn inmiddels gestart. Een andere nieuwe maatregel bij de aanpak tegen geur is het installeren van een nieuwe dampwasser bij Beitsbaan 22. Door het totaalpakket aan geurmaatregelen verwacht Tata Steel een vermindering van geurbelasting voor de directe woonomgeving tot ongeveer 85 procent in 2023.

DeNOx en overige maatregelen

Een groot project binnen de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot fors zal verminderen. Naast het verminderen van stikstofoxiden met circa 30 procent (NOx) wordt ook 35 procent minder fijn stof en 55 procent minder zware metalen uitgestoten. Met dit project is een investering van 150 miljoen euro gemoeid.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Door diverse maatregelen tegen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) realiseert TSN tegen 2023 ook een reductie van circa 30 procent in de uitstoot van Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Uit jaarlijkse rapportages blijkt dat voor alle gemeten ZZS de luchtkwaliteit ruim onder de Europese en Nederlandse wettelijke normen ligt. Voor fijn stof is dat ook het geval.

Bron en beeld: Tata Steel

Deel dit artikel

Meer nieuws

MobileEye en Sixt laten autonome taxi op Duitse wegen rijden

MobileEye en Sixt laten autonome taxi op Duitse wegen rijden

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 14-09-2021
(productnews)
MobileEye, een dochteronderneming van het Amerikaanse techbedrijf Intel, en Sixt gaan in Duitsland een autonome taxi op de...
MobileEye, een dochteronderneming van het Amerikaanse techbedrijf Intel, en Sixt gaan in Duitsland een autonome taxi op de openbare weg laten rijden. Het voertuig moet vanaf volgend jaar in München...
Automotive / 14-09-2021
Lees meer

Rijdend huis op zonne-energie maakt reis van 3000 kilometer

Rijdend huis op zonne-energie maakt reis van 3000 kilometer

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 13-09-2021
(productnews)
Solar Team Eindhoven heeft een rijdend huis op zonne-energie onthuld. Door zuinig om te gaan met energie kan het rijdende...
Solar Team Eindhoven heeft een rijdend huis op zonne-energie onthuld. Door zuinig om te gaan met energie kan het rijdende huis, dat de naam Stella Vita kreeg, op een zonnige...
Automotive / 13-09-2021
Lees meer

Neurorobotische prothese geeft geamputeerden gevoel terug

Neurorobotische prothese geeft geamputeerden gevoel terug

(PARTNER NIEUWS)
Medisch & Zorg / 09-09-2021
(productnews)
Een nieuwe biometrische arm geeft patiënten met een bovenarmamputatie gevoel terug in hun arm. Dankzij sensoren kunnen...
Een nieuwe biometrische arm geeft patiënten met een bovenarmamputatie gevoel terug in hun arm. Dankzij sensoren kunnen gebruikers bewegingen en aanrakingen ervaren. Dit maakt onder meer natuurlijkere bewegingen mogelijk. De...
Medisch & Zorg / 09-09-2021
Lees meer

Hybride energiepark op komst voor Belgische kust

Hybride energiepark op komst voor Belgische kust

(PARTNER NIEUWS)
Energie / 08-09-2021
(productnews)
Een aantal bedrijven bouwt een hybride energiepark voor de Belgische kust. Oceans of Energy bouwt een 3MW zonnepark, terwijl...
Een aantal bedrijven bouwt een hybride energiepark voor de Belgische kust. Oceans of Energy bouwt een 3MW zonnepark, terwijl CorPower Ocean een 1,2MW ‘golfslagenergiepark’ realiseert. Wereldwijd stijgt het energieverbruik. Waar...
Energie / 08-09-2021
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven