maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 15 mei 2023

NXTGEN HIGHTECH officieel van start

Organen-op-chips, recyclebare windmolenwieken en handsfree voedselproductie zijn ontwikkelingen die nog ver weg klinken. Binnen het NXTGEN-HIGHTECH-programma wordt hieraan echter hard gewerkt. Met steun van het Nationaal Groeifonds bundelen ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten en werken samen aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën om deze ontwikkelingen op de markt te brengen.

Internationaal is Nederland een koploper op het gebied van ultranauwkeurig hightech-equipment. Maar de continuïteit van deze positie komt in het gedrang door politieke belangen en de groeiende concurrentie uit andere werelddelen. Daarnaast zijn de investeringen in R&D aanzienlijk lager dan in andere kennislanden, en dat kost groei. NXTGEN HIGHTECH wil Nederland terug naar de top brengen én een bijdrage leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Om dit te bereiken, investeert het NXTGEN-HIGHTECH-programma tot 2030 circa € 1 miljard euro en gaat met 330 partners de Nederlandse economie een boost geven.

450 miljoen euro aan steun beschikbaar

Het Nationaal Groeifonds steunt dit programma met 450 miljoen euro. “De urgentie van nieuwe technologische toepassingen is hoog en we hebben nú oplossingen nodig”, stelt Marc Hendrikse, Bestuursvoorzitter van NXTGEN HIGHTECH. “De kracht zit in de breedte van het programma. Er wordt niet alleen gewerkt aan nieuwe toepassingen en technologieën, maar ook aan het digitaliseren van fabrieken en de supply chain.”

De komende 7 jaar werkt NXTGEN HIGHTECH binnen de zes kerndomeinen agrifood, biomedische productietechnologie, energie, composiet, lasersatelliet-communicatie en semiconductors aan slimme oplossingen. Dwars door deze domeinen heen spelen de sleuteltechnologieën systems engineering en smart industry een cruciale rol. Een voorbeeld is het domein agrifood, waar met behulp van slimme oplossingen wordt gekeken naar toepassingen van sensortechnologie en robotics. Deze toepassingen zijn in de andere domeinen al veelvuldig in gebruik, maar de voedselproductie profiteert tot nu toe weinig van de groeiende robotisering en automatisering. Dit aangezien handelingen in de sector nog handmatig plaatsvinden. Een remmende factor in een sector waar steeds minder personeel beschikbaar is, stelt NXTGEN HIGHTECH.

Organen-op-chips en duurzame communicatie-apparatuur

Als we kijken naar de toekomst, biedt het NXTGEN-HIGHTECH-programma op korte termijn oplossingen voor diverse problemen binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Zo wordt er gekeken naar een universele standaard voor de farmaceutische industrie en de grootschalige productie van organen-op-chips. Binnen de laser-satellietcommunicatie wordt er gewerkt aan veilige en duurzame data-communicatie-apparatuur.

Het domein energie zet in op de ontwikkeling van een geïntegreerde, opschaalbare productieketen voor brandstofcellen, electrolyzers, batterijen en plasma-conversie. Dit maakt de verduurzaming van de procesindustrie mogelijk. Het domein composieten, legt met de ontwikkelingen van machines voor lichte materialen, de basis voor een duurzame luchtvaartindustrie.

Snellere en energiezuinigere chips

In het domein semiconducteurs wordt gewerkt aan apparatuur voor snellere en energiezuinigere chips, die deels met licht schakelen. Een belangrijke ontwikkeling, want in 2030 wordt een verdubbeling van de vraag naar chips verwacht. De Europese chipverordening wil daarom het Europese leiderschap versterken en de productiecapaciteit verhogen tot 20% van de mondiale chipmarkt. Het programma kan Nederland een sleutelpositie in de markt verschaffen.

Tot slot stelt NXTGEN HIGHTECH als doel om in 2030 een systeem ontwikkeld te hebben voor autonoom opererende fabrieken, met internationale standaarden en digitale productpaspoorten. Dit zorgt voor een goede digitale infrastructuur en méér veiligheid binnen de supply chain. De ambitie van het smart-industry-subprogramma is dat de productiviteitscapaciteit in de Nederlandse industrie de komende 20 jaar wordt verdubbeld.

The Dutch Systems Engineering approach

Parallel aan de ontwikkelingen in de zes domeinen werkt men aan het versterken van de competenties van het vak systeemdenken. Nederland kent al langer een bloeiende hightechindustrie en beschikt over veel ervaring in het vak system engineering. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de kennis van de steeds complexere systemen goed over te dragen naar de volgende generatie.

Samen met hbo-opleidingen en universiteiten wil NXTGEN HIGHTECH de bouwstenen leggen voor een duurzame samenwerking in de hightechindustrie. Het doel is dat in 2030 ‘The Dutch Systems Engineering Approach’ volledig in het Nederlandse onderwijs is ingebed. Deze benadering biedt meer arbeidsperspectieven in de hightechindustrie en zorgt voor een goede aansluiting op de snel veranderende arbeidsmarkt. Alleen door te blijven investeren in technische kennis en kunde wordt Nederland toekomstbestendig.

Auteur: Wouter Hoeffnagel
Afbeelding: Tobias Dahlberg via Pixabay

Deel dit artikel

Meer nieuws

Acht EU-lidstaten willen Euro 7-uitstooteisen afzwakken

Acht EU-lidstaten willen Euro 7-uitstooteisen afzwakken

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 30-05-2023
(productnews)
Acht lidstaten van de Europese Unie (EU) keren zich tegen de Euro 7-uitstooteisen die de Europese Commissie wil invoeren. De...
Acht lidstaten van de Europese Unie (EU) keren zich tegen de Euro 7-uitstooteisen die de Europese Commissie wil invoeren. De landen willen de norm afzwakken en stellen dat deze een...
Automotive / 30-05-2023
Lees meer

TU/e en NXP gaan samenwerken aan nieuwe technologie voor draadloze communicatie

(productnews)
TU/e en NXP Semiconductors ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst. Hiermee hebben de partijen hun ambitie...
TU/e en NXP Semiconductors ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst. Hiermee hebben de partijen hun ambitie uitgesproken om samen een nieuwe, grensverleggende generatie technologie te ontwikkelen voor draadloze communicatie. Dit zal gebeuren...
High tech / 29-05-2023
Lees meer

Thuismonitoring bij chronisch hartfalen halveert aantal ziekenhuisopnames

(productnews)
Een op afstand uitleesbare sensor in de longslagader kan voor patiënten met chronisch hartfalen uitkomst bieden. De sensor...
Een op afstand uitleesbare sensor in de longslagader kan voor patiënten met chronisch hartfalen uitkomst bieden. De sensor kan het aantal ziekenhuisopnames van patiënten halveren. Ook verbetert de levenskwaliteit van...
Medisch & Zorg / 29-05-2023
Lees meer

AI-modellen moeten oncologische zorg persoonlijker maken

AI-modellen moeten oncologische zorg persoonlijker maken

(PARTNER NIEUWS)
Medisch & Zorg / 24-05-2023
(productnews)
Info Support gaat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunen bij het uitvoeren van...
Info Support gaat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek naar en het ontwikkelen van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). De AI-modellen moeten de zorg...
Medisch & Zorg / 24-05-2023
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven