maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 05 mei 2019

NRK inventariseert wensen en peilt interesse bedrijven

3D-printen is de fase van experimentele nieuwe techniek voorbij. Steeds meer bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie passen deze industriële productietechniek toe om snel en nauwkeurig complexe objecten te maken. De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) inventariseert de wensen van deze bedrijven en wil vervolgens de krachten bundelen in een nieuw op te richten NRK 3D-printing belangengroep. Op 15 mei wordt daarvoor een eerste bijeenkomst georganiseerd bij P3D in Den Haag.

Exacte cijfers over het aantal kunststof 3D-printers in Nederland ontbreken, maar het gebruik ervan neemt een grote vlucht. Meer dan honderd bedrijven passen deze technologie toe in een industriële en bedrijfsmatige omgeving. Daartoe behoren circa 30 producenten van filamenten (thermoplasten) en multi-jet printen (thermoharders). Ruim 40 ondernemers richten zich op commerciële eindproducten en matrijzen en 60 bedrijven produceren modellen en prototypes, zowel voor eigen als extern gebruik. Het totaal is een mix van nieuwe bedrijven die zich volledig op 3D-printen richten en bestaande bedrijven die 3D als additionele technieken toepassen, al dan niet in een aparte businessunit.

Drie belangen behartigen
De NRK wil ook dit jonge marktsegment een platform bieden en peilt momenteel de interesse bij bedrijven om zich aan te sluiten bij een nieuw op te richten groep, NRK 3D-printing. Daarbij zet de NRK nadrukkelijk in op drie belangen. Allereerst wil het toegevoegde waarde bieden op bedrijfsniveau. Onder andere door het bieden van NRK-tools om aan wettelijke eisen (arbo, milieu, energie) te voldoen, als innovatiehelpdesk bij concrete bedrijfsvragen en door het faciliteren van onderling contact tussen de bedrijven.
Het vormgeven van de lobby richting overheid, klanten en kennisinstituten is het tweede belang. Op dit moment moet 3D-printing in beleid en financiering nog vaak de eigen plek bevechten. Tot slot ziet de NRK een nadrukkelijke rol weggelegd op het gebied van marktontwikkeling en het presenteren van de Nederlandse industrie.

Geen focus op technische kennisontwikkeling
De focus van NRK 3D-printing ligt nadrukkelijk niet op technische kennisontwikkeling. Erik de Ruijter legt uit: “Er zijn vele initiatieven rond 3D-printing. In de regio Eindhoven is Mikrocentrum met het RapidPro-netwerk actief op dat gebied. Ook het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim heeft zich gespecialiseerd in kennis over 3D-printing. Daarnaast verzorgt Polymer Science Park (PSP) al sinds 2015 technische ondersteuning richting individuele bedrijven en organiseren zij regelmatig workshops 3D-printen. Het zijn slechts enkele van de initiatieven die er al zijn. Maar de kennis moet wel gedeeld worden. Op het gebied van kennisuitwisseling zoeken wij dus de samenwerking met deze partijen.”

NRK-bijeenkomst 3D-printing
De NRK organiseert op woensdag 15 mei een eerste bijeenkomst over 3D-printing om de belangstelling voor een nieuw op te richten belangengroep te peilen. Alle bedrijven die actief zijn op het gebied van kunststof 3D-printen zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij P3D in Den Haag. Op het programma staan interessante presentaties van Onno Ponfoort (Berenschot), Geert Heideman (Windesheim), Mireille Kinket (PSP) en Jeroen Gross (P3D). Daarnaast gaan de aanwezigen aan de slag om op basis van stellingen hun wensen met betrekking tot NRK 3D-printing te formuleren. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden is wel verplicht. Het volledige programma is hier te downloaden

Deel dit artikel

Meer nieuws

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

Subsidiepot voor gebruikte EV’s bijna leeg

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 16-07-2024
(productnews)
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is...
De subsidiepot voor een gebruikte elektrisch personenauto is nagenoeg leeg. Van de 29,4 miljoen euro die beschikbaar was is inmiddels bijna 28,9 miljoen euro toegekend. Daarmee is nog slechts 2%...
Automotive / 16-07-2024
Lees meer

Subsidie voor HySUCCES: onderzoek naar sociaaleconomische impact van waterstof

(productnews)
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro...
Het consortium HySUCCESS doet onderzoek naar de sociaaleconomische impact van waterstof. Het heeft hiervoor 12 miljoen euro toegekend gekregen van wetenschapsfinancier NWO. Om de transitie naar een waterstofeconomie te faciliteren...
Algemeen / 16-07-2024
Lees meer

Smart Manufacturing Group groeit door overnames van The Grain en PROPOS!

(productnews)
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend...
De Smart Manufacturing Group (SMG) wordt met de overnames van The Grain en PROPOS een nogbredere partner voor producerend Nederland en België. Een groep met focus primair gericht op deindustrie....
High tech / 16-07-2024
Lees meer

Nieuwe elektrolyser wekt zelf zonne-energie op voor groene waterstof

(productnews)
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te...
Een nieuwe elektrolyser is in staat met behulp van zonne-energie die het apparaat zelf opwekt groene waterstof te produceren. Het gaat om een volledig losstaande unit, waarin alle benodigde componenten...
Energie / 16-07-2024
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven