maart 2022 - Jaarbeurs
Algemeen / 22 november 2021

Elektriciteitsrekening industrie kan lager worden door flexibel elektriciteitsverbruik

TenneT en VEMW hebben een gezamenlijk plan gepubliceerd over het grootschalig ontsluiten van flexibel elektriciteitsverbruik door de industrie. Het plan laat niet alleen de noodzaak van flexibiliteit zien. Het toont ook welke kansen flexibiliteit voor de industrie biedt en hoe bedrijven die kansen kunnen benutten.

TenneT (hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en Duitsland) en VEMW (kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers) roepen alle belanghebbenden op om actie te ondernemen om het potentieel van industriële vraagsturing te ontsluiten.

Flexibel elektriciteitsgebruik

Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: “Door de energietransitie zal het aandeel van zonne- en windenergie in de energievoorziening sterk groeien. Dit zijn, in tegenstelling tot de huidige kolen- en gascentrales, weersafhankelijke bronnen. Hierdoor neemt het vermogen om de elektriciteitsproductie te sturen af en wordt flexibel elektriciteitsgebruik waardevol én noodzakelijk. Het is belangrijk om de leveringszekerheid te vergroten, zeker voor grote industriële afnemers. We willen immers dat het leveren van elektriciteit altijd kan als dat nodig is, ook als het minder waait of de zon minder schijnt.”

Industriële flexibiliteit

Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW: “Vraag en aanbod van elektriciteit moeten altijd in balans zijn voor een zekere levering. Industriële flexibiliteit kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren en dit potentieel moet ten volle worden benut. Maar naast deze noodzaak vanuit het oogpunt van een stabiel systeem biedt industriële flexibiliteit ook kansen om de energierekening van bedrijven te verlagen door in te spelen op schommelende elektriciteitsprijzen op de spot-, onbalans- en reservemarkten.” 

Actie gewenst voor ontsluiting

Het verzilveren van het flexibiliteitspotentieel van grootverbruikers zal een serieuze inspanning van bedrijven vergen. Daarvoor is nauwe samenwerking met netbeheerders en de overheid noodzakelijk. Er is inzicht nodig in potentiëlen en verdienmodellen. Een aantal barrières moet bovendien nog uit de weg worden geruimd. Het aanbieden van industriële flexibiliteit is relatief nieuw, vergt investeringen en kan voor sommige bedrijven ingewikkeld zijn. De huidige prijsspreads op de spotmarkten zijn soms nog onvoldoende om investeringen in flexibiliteit te rechtvaardigen en meer zekerheid is dan ook gewenst. Ook is niet altijd duidelijk of voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om verder te elektrificeren. Tot slot omvat de huidige nettariefstructuur barrières voor verdienmodellen van industriële flexibiliteit. TenneT en VEMW roepen in hun plan op tot gezamenlijke actie van netbeheerders, industrie en overheid om industriële flexibiliteit stevig op alle duurzaamheidsagenda’s te verankeren.  

Het actieplan Industrial flexibility is a key building block for a reliable and affordable grid is hier te lezen.

Beeld: TenneT

Deel dit artikel

Meer nieuws

Topsectoren vragen kabinet om investering in beta-technisch onderwijs

(productnews)
De Nederlandse economie en welvaart komt in geding door geplande bezuinigingen op het Nationaal Groeifonds én onderwijs en...
De Nederlandse economie en welvaart komt in geding door geplande bezuinigingen op het Nationaal Groeifonds én onderwijs en onderzoek, waarschuwen een breed scala aan industriepartijen. Zij roepen het nieuwe kabinet...
Algemeen / 18-06-2024
Lees meer

Europese importheffingen tot 48,1 procent op Chinese EV’s

Europese importheffingen tot 48,1 procent op Chinese EV’s

(PARTNER NIEUWS)
Automotive / 17-06-2024
(productnews)
De Europese Commissie voert vanaf 4 juli importheffingen in op elektrische auto’s die uit China worden geïmporteerd....
De Europese Commissie voert vanaf 4 juli importheffingen in op elektrische auto’s die uit China worden geïmporteerd. De tarieven variëren per merk en kunnen oplopen tot 38,1 procent. Deze komen...
Automotive / 17-06-2024
Lees meer

Oase van rust in Jutland

Oase van rust in Jutland

(PARTNER NIEUWS)
Bouw & Constructie / 17-06-2024
(productnews)
Verscholen tussen de schilderachtige heuvels van Jutland (Denemarken) staat het Heatherhill Beach House. Deze laat fraai...
Verscholen tussen de schilderachtige heuvels van Jutland (Denemarken) staat het Heatherhill Beach House. Deze laat fraai zien hoe design en natuur perfect op elkaar aan kunnen sluiten. Het vakantiehuis, ontworpen...
Bouw & Constructie / 17-06-2024
Lees meer

Nederlandse industrie investeert naar verwachting 30 procent meer

(productnews)
De Nederlandse industrie verwacht dit jaar ongeveer 30% meer te investeren in materiële vaste activa dan afgelopen jaar. De...
De Nederlandse industrie verwacht dit jaar ongeveer 30% meer te investeren in materiële vaste activa dan afgelopen jaar. De stijging is onder meer toe te schrijven aan investeringen die al...
Algemeen / 17-06-2024
Lees meer

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt maximaal 1x per week het laatste nieuws per email.
Inschrijven